Tan Tai Ca Co Song Lyric and Music Download
TAN TAI TUYET PHAM VONG CO 1. Pre 75

Giọng Ca Tấn Tài (List Tân Cổ Giao Duyên)

Tan Tai Le Thuy Minh Phung Minh Vuong Phuong Lien - 11 Bai Tan Co Giao Duyen

Vong co: NGUOI YEU NAY DA CO CHONG. Tan Tai

12 Bai Tan Co Giao Duyen - Tan Tai, Hung Cuong, Phuong Lien, Bach Tuyet, Minh Phung

TAM SU MONG CAM. Tan Tai - Phuong Lien

CAO TIEM LY TIEN KINH KHA. Tan Tai - Thanh Duoc

Tan co: NHAN CO CHO EM. Tan Tai - My Chau

8 Bài Tân Cổ - Tấn Tài, Lệ Thủy, Minh Cảnh, Mỹ Châu, Ngọc Giàu - Lá Thư Miền Trung