Sahaja Yoga Bhajans Hindi Song Lyric and Music Download
Jisme Surat Shree Maa By simple sharma sahajayoga Bhajan

Nirmal Sangeet Sarita - Range De Jhini (Sahaja Yoga Music Hindi Bhajan) Shri Mataji New Zealand 1991

Sahaja Yoga Music - Bhajan "Jai Ganesh, Jai Ganesh"

Bhajan - Swagat. Agat. Swagatam - Hindi 10