Guan Yin Song Song Lyric and Music Download
Guan Yin Song

Kuan Yin - Crystal Music to Calm your Mind

Namo Guan Shi Yin Pusa

南無觀世音菩薩聖號 七字二音 法鼓山 剪輯2小時加長版 高清 Namo Guan Shi Yin Bodhisattva

Kuan Yin Pusa Chant

Guan shi yin Pusa 南無觀世音菩薩