Cuoc Doi Hoa Thuong Thich Thong Lai Song Lyric and Music Download
Thương Tọa Thích Thông Lai [Đài SGN May-16-2015] Bài PV Hay Không Thể Bỏ Qua

Share để phổ biến rộng rãi thêm cuộc phỏng vấn Thượng Tọa Thích Thông Lai do ĐÀI SGN 51 3 HOUSTON thực hiện "Mặt Đối Mặt" May 16-2015. Thiết nghĩ...

Cuộc Đời Ngài A Nan - Thầy Thích Thông Lai Giảng (Rất Hay)

Cuộc Đời Ngài A Nan - Thầy Thích Thông Lai Giảng (Rất Hay) Cuộc Đời Ngài A Nan - Thầy Thích Thông Lai Giảng (Rất Hay) Cuộc Đời Ngài A Nan -...

Thượng Tọa Thích Thông Lai.....Tu như Thầy Lai mới là tu.

Mời qúy vị lãnh đạo tinh thần tôn giáo nên xem qua. Qúy vị tu hành nơi hải ngoại, xin đừng quên qúy vị là người tu tỵ nạn CS.......cớ gì quên căn...

Chánh Tín và Mê Tín- TT Thích Thông Lai

Thượng Tọa Thích Thông Lai luận giảng về các câu trả lời sai lạc của Thượng Tọa Thích Nhật Từ trong cuộc phỏng vấn với đài truyền hình An Viên...

Giải đáp Phật pháp Thượng Tạo Thích Thông lai NOV 02 2015

trả lời hỏi đáp Thượng Tạo Thích Thông Lai - VNCH có gì hay.

Trả lời hỏi đáp của thượng tọa Thích Thông Lai về bài pháp của tiến sĩ phật học Thích Nhật Từ

Trả lời hỏi đáp của thượng tọa Thích Thông Lai về bài pháp của tiến sĩ phật học Thích Nhật Từ.

Thích Thông Lai Thích Chửi Thề

Cuộc Đời Ngài Xá Lợi Phất [1/3] - Tk Thich Thong Lai

Source: ChuaTamNguyen.Org.

Cuộc Đời Ngài Đại Ca Diếp [1/3] - Tk Thich Thong Lai

Source: ChuaTamNguyen.Org.

TTT THÔNG LAI / San Jose, CA "Thích Nhật Từ là ai?" Oct 24, 2015

Cảm Nghĩ của Thượng Tọa Thích Thông Lai Chủ Trì Hệ Thống Chùa Tầm Nguyên trong Pháp Hội Thuyết Giảng Kinh Đại Thừa tổ chức tại Thành Phố San Jose.